Grad:       Major
Funktion: Kommandant | Instruktor


Grad:       Hauptmann
Funktion: Kommandant Stv.
                Kader Offizier


Grad:       Korporal
Funktion: Präsident


Grad:       Feldweibel
Funktion: Präsident Stv. | AS-Chef
                Kader Offizier


Grad:       Oberleutnant
Funktion: Kassier
                Kader Offizier 


Grad:       Wachtmeister
Funktion: Schriftführer


Grad:       Korporal
Funktion: Materialwart | JFW-Leiter


Grad:       Major
Funktion: Kader Offizier


Grad:       Hauptmann
Funktion: Kader Offizier


Grad:       Oberleutnant
Funktion: Kader Offizier


Grad:       Feldweibel
Funktion: Kader Offizier


Grad:       Feldweibel
Funktion: Fähnrich
                Kader Offizier


Grad:       Feldweibel
Funktion: Fähnrich Stv.


Grad:       Wachtmeister
Funktion: Mitglied


Grad:       Korporal
Funktion: Revisor


Grad:       Korporal
Funktion: Revisor


Grad:       Korporal
Funktion: Mitglied


Grad:       Soldat
Funktion: Mitglied


Grad:       Soldat
Funktion: Materialwart Stv. | JFW-Leiter


Grad:       Rekrut
Funktion: Mitglied


Grad:       Rekrut
Funktion: Mitglied


Grad:       Rekrut
Funktion: Mitglied


Grad:       Rekrut
Funktion: Mitglied


Grad:       Rekrut
Funktion: Mitglied


Grad:       Rekrut
Funktion: Mitglied